kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
prawo

Prawo

Prawo
Statut Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu

Program
Program Wychowawczo- Profilaktyczny
Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Procedury
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Załącznik nr 1 do Procedury PPP
Załącznik nr 2 do Procedury PPP
Załącznik nr 3 do Procedury PPP
Załącznik nr 4 do Procedury PPP
Załącznik nr 5 do Procedury PPP
Załącznik nr 6 Procedury PPP
Procedury w sytuacjach zagrożeń
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych http://psse.bytom.pl/wszawica-glowowa-ulotka/
Wszawica-pedikuloza

Regulaminy
Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej
Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego
Bezpieczeństwa uczniów
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Wycieczek
Świetlicy
Stołówki
Pracy biblioteki szkolnej
Korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych

BIP
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 12.03.2021 r.


Zamówienia publiczne

Treść zawiadomienia do postępowania w trybie Zapytanie o cenę na zamówienie publiczne – Dostawa żywności w 2014r do Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu.
Bytom, 12.02.2014r

Konkurs ofert na postępowanie nr SP46/342/03/2015 – Dostawa gazu na 2015r
Bytom, 10.12.2014r

Dostawa żywności do SP46 w 2016 r.
Bytom, 12.02.2016 r.

Dostawa żywności do SP46 w 2017 r. – Informacja z otwarcia ofert
Bytom, 14.12.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bytom, 21.12.2016 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
Bytom, 25.01.2017 r.

Dostawa żywności do SP46 w Bytomiu w 2018 r. – Informacja z otwarcia ofert
Bytom, 14.12.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bytom, 27.12.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Bytom, 25.01.2018 r.

Dostawa żywności do SP46 w Bytomiu w 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert – 18.12.2018 r.
Załącznik do siwz – grupa kapitałowa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 02.01.2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Bytom, 18.01.2019 r.

Dostawa żywności do SP46 w Bytomiu w 2020 r.
Informacja z otwarcia ofert – 10.01.2020 r.
Załącznik do siwz – grupa kapitałowa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.01.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Bytom, 17.01.2020 r.

Dostawa żywności do SP46 w Bytomiu w 2021 r.
Informacja z otwarcia ofert – 08.01.2021 r.
Załącznik do siwz – grupa kapitałowa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.01.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Bytom, 20.01.2021 r.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO