Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Zobacz aktualny

Logowanie do

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodniczącyp. Jolanta Klemens       
Zastępca przewodniczącego       p. Zuzanna Górska
Skarbnikp. Jacek Boroń

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW

1.24.09.2020 r.Organizacja pracy
2.22.06.2021 r.Roczne podsumowanie pracy

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp.TerminTematyka/cel
1.03.09.2020 r. Klasy 1Organizacyjne – zapoznanie ze statutem szkoły, z regulaminami, zgody, wybór trójek klasowych;
 8.09.2020 r. klasy 2-8Organizacyjne –  zapoznanie ze statutem szkoły, z regulaminami, zgody, wybór trójek klasowych; Pedagogizacja w klasach IV – nowe oddziały;
2.28.10.2020 r.Pedagogizacja – Sprawy bieżące
3.17.12.2020 r.Konsultacje – powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze;
4.19.01.2021 r.Podsumowanie pracy w I półroczu, powiadomienie o przewidywanych ocenach, także opisowych.
6.13.04.2021 r.Informacje bieżące;  Pedagogizacja 
7.18.05.2021 r.Zebranie/konsultacje – powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku;
8.10.06.2021 r. klasy 1-3Podsumowanie pracy w II półroczu, powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych, także opisowych.
Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO