kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next

Ogłoszenia

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – informacja na stronie: klik

Szkoła nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu skorzystała z dofinansowania w wysokości 86 185, 00 zł, o wraz z wkładem własnym Gminy w wysokości 17 237, 00 zł pozwoliło na zakup sprzętu i wyposażenie stołówki za kwotę 64 888, 00 zł.

14.01.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kliknij tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Konkurs ofert na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 kliknij tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Linia2.png

Konkurs ofert – Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 130 000 PLN, pn.: dostawa żywności na potrzeby  Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu w 2022 r. kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Projektowane postanowienia umowne kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do PPU; Formularz oferty kliknij tutaj
Załącznik nr 1.1 Nabiał i wyroby mleczne kliknij tutaj
Załącznik nr 1.2 Jaja kliknij tutaj
Załącznik nr 1.3 Artykuły spożywcze kliknij tutaj
Załącznik nr 1.4 Pieczywo kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do PPU; Oświadczenie wykonawcy kliknij tutaj

23.12.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kliknij tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kliknij tutaj

Informacja o unieważnieniu postępowania kliknij tutaj

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu na 2022 r. kliknij tutaj

15.12.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa żywności na potrzeby SP nr 46 w Bytomiu w 2022 r. kliknij tutaj

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do SWZ – Oferta kliknij tutaj
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy mięso i przetwory mięsne kliknij tutaj
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy warzyw, owoców i wyrobów mrożonych kliknij tutaj
Załącznik nr 1.3 do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej wyrobów garmażeryjnych kliknij tutaj
Załącznik nr 1.4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy produkty nabiałowe kliknij tutaj
Załącznik nr 1.5 do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej warzyw i owoców kliknij tutaj
Załącznik nr 1.6 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy ryby i wyroby rybne kliknij tutaj
Załącznik nr 1.7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy jaja kliknij tutaj
Załącznik nr 1.8 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy artykuły spożywcze kliknij tutaj
Załącznik nr 1.9 do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej pieczywo i wyroby ciastkarskie kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne kliknij tutaj

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
kliknij tutaj

Załącznik nr 4 do SWZ – Identyfikator postępowania kliknij tutaj

4.08.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – remont posadzki w dwóch salach lekcyjnych kliknij tutaj

Załącznik nr 1 – Formularz oferty kliknij tutaj
Załącznik nr 2 – Postanowienia umowne kliknij tutaj

Przedmiar robót budowlanych kliknij tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kliknij tutaj

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO