Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Zobacz aktualny

Logowanie do

rekrutacja

Rekrutacja

Uwaga rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych
Dyrektor szkoły zaprasza 25 sierpnia 2021 r.  na godz. 17:00, na zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych.

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Szanowni Państwo!

8 marca 2021 rozpoczyna się okres rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/ 2022.

     W celu zapisania dziecka do szkoły, konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły odpowiedniego wniosku lub zgłoszenia:

– dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka  do pierwszej klasy rejonowej szkoły podstawowej;
– dla dzieci spoza obwodu szkoły  – załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej;

         
Zamieszczamy Uchwałę nr LV/681/17 Rady Miejskiej w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Przedstawiamy też komunikat dotyczący terminów rekrutacji w naszym mieście.
Termin postępowania rekrutacyjnego upływa dnia  7 maja 2021 r. 
Poniżej zamieszczamy KOMUNIKAT nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wykaz terminów postępowania  rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów   do klas pierwszych w naszej szkole na rok szkolny 2021/2022: 

               Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.
Dzieci uczą się w kolorowych i bardzo dobrze wyposażonych klasach. Większość pomieszczeń w ostatnich latach zostało wyremontowane. Mamy nową bibliotekę, salę gimnastyczną z pełnym węzłem sanitarnym, nowe boisko wielofunkcyjne, Podwórko Talentów Nivea, dodatkową nową salę w świetlicy i nowe pomieszczenia do nauki. Ponadto dysponujemy ciekawą, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
Zapewniamy fachową opiekę świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 17.00. 
Naszym dzieciom serwujemy pyszne domowe obiady, przygotowywane w naszej kuchni.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na szkolnym profilu na facebooku oraz na stronie internetowej szkoły. 

W sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów
potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem
do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej  w Bytomiu
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022KOMUNIKAT nr 1/2021
z dnia 18 stycznia
2021 r.

Zgłoszenie  dziecka o przyjęcie do pierwszej  klasy rejonowej szkoły podstawowej Załącznik nr 1
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowejZałącznik nr 2
Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO