kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

6 marca 2022 rozpoczyna się okres rekrutacji do klas I na rok szkolny 2023/ 2024.

     W celu zapisania dziecka do szkoły, konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły odpowiedniego wniosku lub zgłoszenia:

– dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka  do pierwszej klasy rejonowej szkoły podstawowej;
– dla dzieci spoza obwodu szkoły  – załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej;
– informacja o rejonizacji – informacja

         
Zamieszczamy Uchwałę nr LV/681/17 Rady Miejskiej w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Przedstawiamy też komunikat dotyczący terminów rekrutacji w naszym mieście.
Termin postępowania rekrutacyjnego upływa dnia  19 maja 2023 r. 
Poniżej zamieszczamy KOMUNIKAT nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Wykaz terminów postępowania  rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów   do klas pierwszych w naszej szkole na rok szkolny 2023/2024: 

               Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.
Dzieci uczą się w kolorowych i bardzo dobrze wyposażonych klasach. Większość pomieszczeń w ostatnich latach zostało wyremontowane. Mamy nową bibliotekę, salę gimnastyczną z pełnym węzłem sanitarnym, nowe boisko wielofunkcyjne, Podwórko Talentów Nivea, dodatkową nową salę w świetlicy i nowe pomieszczenia do nauki. Ponadto dysponujemy ciekawą, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
Zapewniamy fachową opiekę świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 17.00. 
Naszym dzieciom serwujemy pyszne domowe obiady, przygotowywane w naszej kuchni.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na szkolnym profilu na facebooku oraz na stronie internetowej szkoły. 

W sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów
potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem
do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej  w Bytomiu
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022KOMUNIKAT nr 1/2023
z dnia 16 stycznia
2023 r.

KOMUNIKAT nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.
Zgłoszenie  dziecka o przyjęcie do pierwszej  klasy rejonowej szkoły podstawowej Załącznik nr 1
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowejZałącznik nr 2

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO