kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next

Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Przewodniczący: Stanisław Molik
Zastępca: Julia Pląskowska
Sekretarz: Dominik Kielesiński

Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
mgr Marta Wierzyk
mgr Ilona Jaroń

ZADANIA:
-organizacja pracy i planowanie,
-współpraca  z organizacjami działającymi na terenie szkoły:
. pomoc Szkolnego Koła TPD oraz Szkolnego Koła PCK,
. udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach, np.  Sprzątanie Świata, Super Szkoła, Jarmark Świąteczny, Dzień Ziemi,  Wiosenne Szantowisko, Dzień Samorządu, Dzień Demokacji
– kształtowanie pozytywnych zachowań, postaw i wartościowych osobowości uczniów:
. eksponowanie pozytywnych wzorców osobowych – przedstawianie wyników nauczania i zachowania pod hasłem „Najlepsi uczniowie i ich osiągnięcia” (gazetka,apel),
. współpraca z pedagogiem szkolnym
. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu apeli
. reprezentowanie szkoły na uroczystościach państwowych na terenie miasta,
– rozwijanie samorządności i samodzielnej działalności uczniów, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania:
. rozmowy i narady z wychowawcami,
. wykonanie gazetek tematycznych,
. prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego,
. cotygodniowe spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami samorządu Uczniowskiego.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO