kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next

Informacje dla ósmoklasistów

Wejścia uczniów na egzamin ósmoklasisty

w dniach 23, 24, 25 maja 2023r.

zgodnie z przypisaniem zdających do sal lekcyjnych:

  • wejście ewakuacyjne od frontu: wchodzą uczniowie piszący w salach:

szatnie dla uczniów:

  • główne wejście do szkoły: wchodzą uczniowie piszący w salach:

szatnie dla uczniów:

O egzaminie ósmoklasisty
kliknij tutaj

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty
kliknij tutaj

Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców (opiekunów prawnych)
kliknij tutaj

Strona dla ósmoklasistów

http://www.ponadpodstawowa.bytom.pl/

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO