Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Informacje dla ósmoklasistów

Wejścia uczniów na egzamin ósmoklasisty

w dniach 24, 25, 26 maja 2022r.

zgodnie z przypisaniem zdających do sal lekcyjnych:

  • wejście ewakuacyjne od frontu: wchodzą uczniowie piszący w salach:

21, 22,23, 31,32

szatnie dla uczniów:

piszący w salach 21, 22 i 23 – szatnia w sali nr 1

piszący w sali nr 31 – szatnia w sali nr 2

piszący w sali nr 32 – szatnia w sali nr 3

  • główne wejście do szkoły: wchodzą uczniowie piszący w salach:

25, 26, 28, 34, 35, 36, 38

szatnie dla uczniów:

piszący w sali 25 – szatnia w sali nr 5

piszący w sali 26 – szatnia w sali nr 6

piszący w sali 28 – szatnia w sali nr 8

piszący w salach: 34, 35, 36, 38 – szatnia w świetlicy

O egzaminie ósmoklasisty
kliknij tutaj

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty
kliknij tutaj

Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców (opiekunów prawnych)
kliknij tutaj

Strona dla ósmoklasistów

http://www.ponadpodstawowa.bytom.pl/

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO