kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next

Osiągnięcia szkoły

Certyfikat za udział w EU Code Week, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania
EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Nauka kodowania może pomóc uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. 
Więcej 


Certyfikat Placówki odpowiedzialnej Społecznie za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „zaWODY dla AFRYKI”
Aby zwiększyć wśród uczniów w Polsce świadomość na temat znaczenia wody w życiu człowieka UNICEF Polska zdecydował się na rozpoczęcie nowej akcji edukacyjnej „zaWODY dla AFRYKI”. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.
Więcej o programie


Certyfikat jakości za udział w programie społecznym  Szkoła bez przemocy.
Rok szkolny 2010/2011. Celem programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy,
a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Więcej o programie


Wyróżnienie W naszej szkole dbamy o poprawną polszczyznę, przyznane w roku szkolnym 2009/2010 przez Centrum Edukacji Humanistycznej podczas Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień. Organizator Ogólnopolskiego Konkursu  w ten sposób docenił nasz wieloletni udział w konkursie i odnoszone w nim sukcesy. Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w konkursach  Z poprawną polszczyzną naco dzień oraz  Z ortografiąna co dzień. W roku szkolnym 2013/2014 nasza uczennica Natalia Przybyłka została Mistrzynią Polskiej Ortografii.


Ambasador polskiej Prezydencji  w Radzie UE w województwie śląskim.  
Celem projektu Uniszkoła było promowanie Polskiej Prezydencji. Podjęliśmy wiele ciekawych inicjatyw, aby promować Polskę, Śląsk, kulturę państw europejskich oraz historię UE.
W swoich działaniach szczególną uwagę zwracaliśmy na dziedzictwo narodowe Polski, aby uczniowie mieli świadomość, że pomimo jednoczenia ważna jest  tożsamość.
Podczas sesji wykorzystano prezentacje multimedialne ,materiały tekstowe opracowane przez uczniów ,którzy z niezwykłym zaangażowaniem gromadzili i opracowywali potrzebne informacje, aby w atrakcyjny i rzeczowy sposób przedstawić je swoim rówieśnikom. Sesja popularnonaukowa integrująca wiedzę z języka polskiego,historii i nauki o społeczeństwie, spotkała się z żywym zainteresowaniem społeczności szkolnej.
Więcej o projekcie


Odznaka Jakości  Quality Label.
Za realizację projektu eTwinning „Let’s speak English everyday”. Z początkiem listopada 2014r. nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu eTwinning.
Tym razem nosi on tytuł „Let’s get back together”.
Więcej o projekcie plakat


Tytuł Szkoła w Ruchu
Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” była organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem akcji było upowszechnienie zdrowego stylu życia.
Nasza szkoła włączyła się do tej akcji. W trakcie trwania roku szkolnego sprawnie  wykonaliśmy zaplanowane zadania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci.
Więcej o akcji 


CertyfikatJakości Kształcenia Języków Programu Insta.Ling
Przyznany dla szkoły w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.


Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka
Celem programu Akademia Bezpiecznego Puchatka  była przede wszystkim edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole. Na zajęciach uczniowie przyswajali sobie wiadomości w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje  na temat bezpiecznych zachowań.  
W ogólnopolskim TEŚCIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wypadli wspaniale, czego dowodem jest otrzymanie przez naszą szkołę Certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.  Więcej 


Certyfikaty Społecznie Zaangażowanej PlacówkiW roku szkolnym 2015/2016 szkoła otrzymała dwa „Certyfikaty Społecznie Zaangażowanej Placówki”. Pierwszy otrzymaliśmy za realizację projektu „Mali uczniowie idą do szkoły”, a drugi za wdrożenie akcji „Prawa dziecka we współczesnym świecie”. Przed nami kolejny projekt, tym razem na rzecz dzieci i młodzieży w Angoli pt. „Wszystkie kolory świata”.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO