Karta rowerowa

W bieżącym roku szkolnym nie będzie możliwości zdawania egzaminu na kartę w naszej szkole. Uczniowie, którzy w najbliższym czasie chcą się ubiegać o kartę rowerową mogą się zgłosić na Komendę Miejską Policji w Chorzowie – Wydział Ruchu Drogowego. Więcej informacji kliknij tutaj

Aplikacja STOP COVID ProteGO Safe

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji STOP COVID ProteGO Safe.Aplikacja to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem. Więcej o aplikacjihttps://www.gov.pl/web/protegosafe

Jak zachować bezpieczeństwo w szkole

Minister Edukacji Narodowej opracował wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.  Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką przez osoby trzecie […]