kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
Stacja Pomocy

Zapraszamy do wsparcia akcji pomocy Polakom na Kresach – w Stryju

Jesteśmy jedną z dwóch bytomskich szkół, które zaangażowały się w akcję pomocy Polakom na Kresach – w Stryju na Ukrainie, gdzie powstaje Stacja Pomocy Charytatywnej. Głównym organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska  m. in. z rejonowym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Stacja będzie udzielać bezpośredniego wsparcia osobom przewlekle chorym, inwalidom, emerytom i potrzebującym pomocy rodzinom zamieszkującym Dekanat Stryjski, planuje w przyszłości rozszerzyć swoje działania o pomoc Polakom w całym obwodzie lwowskim.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO