Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Zobacz aktualny

Logowanie do

m1

Przydział uczniów nieuczęszczających na lekcje religii i inne zajęcia

PRZYDZIAŁ  UCZNIÓW    NIEUCZĘSZCZAJACYCH   NA RELIGIĘ
NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZE  W ŚWIETLICY  LUB W BIBLIOTECE
  II SEMESTR  2019/2020


Przechwytywanie

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO