kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
540_360_fit_original_99_xyhatn

Nauczanie zdalne- ocenianie uczniów

Przedmiotowe Zasady Oceniania   zobacz tutaj

    W dniu 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 roku.

W związku z tym nauczyciele naszej szkoły dostosowali Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów do prowadzenia nauczania uczniów  na odległość.
Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO