Konkurs Kangur

Wszystkie dokładne informacje dotyczące konkursu KANGUR, zostaną przesłane do uczniów i ich rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu 20.05.2020 r.

Przez podane kategorie należy rozumieć:

Żaczek – klasy 2

Maluch – klasy 3 i 4

Beniamin – klasy 5 i 6

Kadet – klasy 7 i 8

Szkolny koordynator konkursu

Agata Białas

Nowe decyzje rządu w sprawie szkół

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Obecnie szkoła funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. będą umożliwione za zgodą rodziców: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów klas 8. Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z klas 4  – 8, również za zgodą rodziców.