Decyzja rządu w sprawie szkół

Zgodnie z rozporządzeniem MEN szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, do tego czasu obowiązuje nauczanie zdalne. Minister edukacji narodowej podał również terminy przeprowadzenia egzaminów ósmoklasistów. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie […]