kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
plakat

XV Regionalny Konkurs Gwar Śląskich

Zapraszamy do udziału w XV Regionalnym Konkursie Gwar Śląskich.
Przed nami już 15. edycja Regionalnego Konkursu Gwar Śląskich, współorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Konkurs stawia sobie za cel rozwijanie i kultywowanie zainteresowania gwarą śląską wśród dzieci
i młodzieży, poznawanie i popularyzację literatury, tradycji i dziedzictwa regionalnego Śląska,
a także kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie szacunku dla „małej ojczyzny” oraz integrowanie dzieci i młodzieży z różnych szkół i placówek edukacyjnych, jak również rozwijanie ich talentów i zdolności.
Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, którzy są oceniani
w czterech grupach wiekowych: przedszkola, klasy I–III, IV–VI i VII-VIII.
Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór (poetycki lub prozatorski) w gwarze śląskiej.
Cenne są teksty opisujące autentyczne wydarzenia z przeszłości czy opis tradycyjnych obrzędów ludowych, szczególnie teksty ciekawe, oryginalne, dające możliwość atrakcyjnej prezentacji.
Osoba odpowiedzialna za organizację XV Regionalnego Konkursu Gwar Śląskich – Barbara Tworeszczuk, tel. 666 350 480
Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres
e-mail: b.tworeszczuk@gmail.com
Szczegóły znajdują się w regulaminie.
Karta zgłoszeniowa
Pozdrawiam,
Barbara Tworeszczuk

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO