Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Zobacz aktualny

Logowanie do

back-to-school-2546616_1280

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju od 20 marca br. Dyrektor szkoły potwierdza wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021 w dwojaki sposób:
– poprzez dostępność wniosku/zgłoszenia na stronie szkoły,
– możliwość przesłania skanów lub zdjęć dokumentów na adres e-mail placówki, chronionych hasłem (hasło powinno być podane telefonicznie osobie wyznaczonej przez dyrektora).

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO