kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next

Odwołanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

W dniach 16- 25 marca 2020 r. w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Jest to zabieg prewencyjny wynikający z Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO