Previous
Next
kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Zobacz aktualny

Logowanie do

laptop-2562361_640

Nowe decyzje rządu w sprawie szkół

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Obecnie szkoła funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. będą umożliwione za zgodą rodziców: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów klas 8. Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z klas 4  – 8, również za zgodą rodziców.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO