Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wszystkie projekty

Loga aktualnie realizowanych projektów i programów:

logo_eTw            logo_fundacja    Owoce w szkole    logo szachy_w_szkole2strony www


Projekt pt. „ChemiK - Chemia + Kompetencje” Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w porozumieniu z nasza szkołą rozpoczął realizację projektu pt. ChemiK - Chemia + Kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu uczniowie szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych tj. warsztaty ogólnorozwojowe oraz podstawowe i specjalistyczne z różnych dziedzin chemii, prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Instytutu Chemii:
http://chemia.us.edu.pl

 

Uczniowie klasy 3 D wraz z wychowawcą realizują projekt Pomysłowy rok. Dzięki programowi rozwijają umiejętność myślenia, zaspakajają ciekawość poznawczą, wszechstronnie się rozwijają.
 


Praca w projekcie  Lepsza szkoła umożliwia sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski. Szkoła zamawiając testy otrzymuje gotowe materiały, a po wprowadzeniu wyników do systemu uzyskuje dostęp do szczegółowych indywidualnych raportów na temat osiągnięć każdego ucznia.
Po przeprowadzeniu testu nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów. więcej


ban_1Projekt WF z Klasą to program realizowany przez naszą szkołę w roku szkoolnym 2015/2016.  Blog szkoły w programie kliknij tutaj

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą szkoła poprzez WF, włącza społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.
Program aktywizuje uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć, otwiera szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażuje nauczycieli innych przedmiotów, włącza rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowym kształtuje charakter i poczucie własnej wartości, uczy współpracy w srodowisku lokalnym, w grupie i promuje edukację zdrowotną. Więcej... 


Celem programu Akademia Bezpiecznego Puchatka  jest przede wszystkim edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole. Na zajęciach uczniowie przyswajali sobie wiadomości w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje  na temat bezpiecznych zachowań.  
Pierwszoklasiści otrzymali książeczki edukacyjne, które pomogły utrwalić wiedzę
o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i podczas korzystania z Internetu. Dla wszystkich pierwszoklasistów Puchatek przygotował w tym roku kolejny ogólnopolski TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły rozwiązali go wspaniale, czego dowodem jest otrzymanie przez naszą szkołę certyfikatu "Klubu Bezpiecznego Puchatka".
Koordynator programu w szkole: mgr Barbara Tworeszczuk.  więcej...
 


eTwinning to program edukacyjny promujący współpracę szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, poznają swoje kraje, miasta, szkoły, obyczaje, tradycje; uczą się tolerancji; zdobywają ciekawe informacje o mieszkańcach Europy podane w atrakcyjny sposób. Program zachęca do wykorzystania technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę. Od kilku lat nasza eTwinning'owa grupa współpracuje ze szkołą z Castellar del Valles z Hiszpanii.
Doskonalimy język angielski poprzez różne ćwiczenia i zadania, projekty, w tym poprzez ulubione videokonferencje przez Skype. Aktualnie szkoła realizuje projekt "Winter time". 

więcej
 


Ideą programu Szklanka mleka jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Każde dziecko objęte programem „Szklanka mleka" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.   więcej...


Celem programu Owoce i warzywa w szkole jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych, a także skuteczne przeciwdziałanie róznorakim problemom.   więcej...


Projekt Rozwijamy Skrzydła realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 42

w Bytomiu.  Zajęcia odbywają się w następujących bytomskich szkołach podstawowych:  SP 16, SP 37, SP 42, SP 46.
Podczas zajęć dodatkowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i  kompetencje matematyczno – przyrodnicze („Klub odkrywców”), naukowo – technicznych („Mogę zostać inżynierem”) językowych (Bez języka ani rusz), umiejętności sportowe i kompetencjie społeczne („Ruch rzeźbi umysł”: Moduł I –Nauka lub doskonalenie nauki pływania, Moduł II – gimnastyka korekcyjna z elementami tańca, Moduł III – Gry zespołowe) a także świadomość i ekspresję kulturalną („Ze sztuką za pan brat”: Moduł I – Fabryka dźwięków, Moduł II – Warsztaty sztuki użytkowej, Moduł III – Warsztaty ceramiczne, Moduł IV – zajęcia taneczne). więcej ...


Od września 2014 r. nasza szkoła włączyła się do programu Insta.Ling - skuteczna nauka słówek w zakresie ortografii polskiej. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Program w  oczywisty sposób pomaga podnieść skuteczność nauczania ortografii, dostarczając efektywnego narzędzia do nauki słówek. Uczniowie, mobilizowani do systematycznej codziennej pracy na słówkach ściśle określonych przez nauczyciela, szybciej i skuteczniej opanowują zadany materiał.  więcej...


Ortograffiti to program ćwiczeń dla uczniów przejawiających trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffti  dąży do pokonania trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym. Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI? Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Dlatego warto spróbować i poćwiczyć.  więcej ...
 
                                                       Loga zealizowanych projektów i programów: 

1-1-1-20160105_113434        instaling         pfgqfg        ortografittiwf_z_klasa

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www