Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wszystkie projekty

Loga aktualnie realizowanych projektów i programów:

logo_eTw            logo_fundacja    Owoce w szkole    logo szachy_w_szkole2strony www


Projekt pt. „ChemiK - Chemia + Kompetencje” Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w porozumieniu z nasza szkołą rozpoczął realizację projektu pt. ChemiK - Chemia + Kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu uczniowie szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych tj. warsztaty ogólnorozwojowe oraz podstawowe i specjalistyczne z różnych dziedzin chemii, prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Instytutu Chemii:
http://chemia.us.edu.pl

 

Uczniowie klasy 3 D wraz z wychowawcą realizują projekt Pomysłowy rok. Dzięki programowi rozwijają umiejętność myślenia, zaspakajają ciekawość poznawczą, wszechstronnie się rozwijają.
 


Praca w projekcie  Lepsza szkoła umożliwia sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski. Szkoła zamawiając testy otrzymuje gotowe materiały, a po wprowadzeniu wyników do systemu uzyskuje dostęp do szczegółowych indywidualnych raportów na temat osiągnięć każdego ucznia.
Po przeprowadzeniu testu nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów. więcej


ban_1Projekt WF z Klasą to program realizowany przez naszą szkołę w roku szkoolnym 2015/2016.  Blog szkoły w programie kliknij tutaj

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą szkoła poprzez WF, włącza społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.
Program aktywizuje uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć, otwiera szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażuje nauczycieli innych przedmiotów, włącza rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowym kształtuje charakter i poczucie własnej wartości, uczy współpracy w srodowisku lokalnym, w grupie i promuje edukację zdrowotną. Więcej... 


Celem programu Akademia Bezpiecznego Puchatka  jest przede wszystkim edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole. Na zajęciach uczniowie przyswajali sobie wiadomości w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje  na temat bezpiecznych zachowań.  
Pierwszoklasiści otrzymali książeczki edukacyjne, które pomogły utrwalić wiedzę
o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i podczas korzystania z Internetu. Dla wszystkich pierwszoklasistów Puchatek przygotował w tym roku kolejny ogólnopolski TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły rozwiązali go wspaniale, czego dowodem jest otrzymanie przez naszą szkołę certyfikatu "Klubu Bezpiecznego Puchatka".
Koordynator programu w szkole: mgr Barbara Tworeszczuk.  więcej...
 


eTwinning to program edukacyjny promujący współpracę szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, poznają swoje kraje, miasta, szkoły, obyczaje, tradycje; uczą się tolerancji; zdobywają ciekawe informacje o mieszkańcach Europy podane w atrakcyjny sposób. Program zachęca do wykorzystania technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę. Od kilku lat nasza eTwinning'owa grupa współpracuje ze szkołą z Castellar del Valles z Hiszpanii.
Doskonalimy język angielski poprzez różne ćwiczenia i zadania, w tym poprzez ulubione videokonferencje przez Skype. Aktualnie szkoła realizuje projekt "Dear... - developing writing skills". 
Poniżej link do bloga projektu "Wintertime" z roku szkolnego 2017/2018.
więcej
 


Ideą programu Szklanka mleka jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Każde dziecko objęte programem „Szklanka mleka" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.   więcej...


Celem programu Owoce i warzywa w szkole jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych, a także skuteczne przeciwdziałanie róznorakim problemom.   więcej...


Projekt Rozwijamy Skrzydła realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 42

w Bytomiu.  Zajęcia odbywają się w następujących bytomskich szkołach podstawowych:  SP 16, SP 37, SP 42, SP 46.
Podczas zajęć dodatkowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i  kompetencje matematyczno – przyrodnicze („Klub odkrywców”), naukowo – technicznych („Mogę zostać inżynierem”) językowych (Bez języka ani rusz), umiejętności sportowe i kompetencjie społeczne („Ruch rzeźbi umysł”: Moduł I –Nauka lub doskonalenie nauki pływania, Moduł II – gimnastyka korekcyjna z elementami tańca, Moduł III – Gry zespołowe) a także świadomość i ekspresję kulturalną („Ze sztuką za pan brat”: Moduł I – Fabryka dźwięków, Moduł II – Warsztaty sztuki użytkowej, Moduł III – Warsztaty ceramiczne, Moduł IV – zajęcia taneczne). więcej ...


Od września 2014 r. nasza szkoła włączyła się do programu Insta.Ling - skuteczna nauka słówek w zakresie ortografii polskiej. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Program w  oczywisty sposób pomaga podnieść skuteczność nauczania ortografii, dostarczając efektywnego narzędzia do nauki słówek. Uczniowie, mobilizowani do systematycznej codziennej pracy na słówkach ściśle określonych przez nauczyciela, szybciej i skuteczniej opanowują zadany materiał.  więcej...


Ortograffiti to program ćwiczeń dla uczniów przejawiających trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffti  dąży do pokonania trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym. Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI? Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Dlatego warto spróbować i poćwiczyć.  więcej ...
 
                                                       Loga zealizowanych projektów i programów: 

1-1-1-20160105_113434        instaling         pfgqfg        ortografittiwf_z_klasa

Partnerzy