Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
                


Poczet sztandarowy: 

 

 
 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

ZADANIA:
-organizacja pracy i planowanie,
-współpraca  z organizacjami działającymi na terenie szkoły:
. pomoc Szkolnego Koła TPD oraz Szkolnego Koła PCK,
.  integracja działalności samorządów klas młodszych i klas starszych podczas organizacji imprez szkolnych,
. udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach, np. " Sprzątanie Świata", " Super Szkoła", "Jarmark Przedświąteczny",
" Dzień Ziemi", " Wiosenne Szantowisko", " Dzień Samorządu",
- kształtowanie pozytywnych zachowań, postaw i wartościowych osobowości uczniów:
.eksponowanie pozytywnych wzorców osobowych- przedstawianie wyników nauczania i zachowania pod hasłem "Najlepsi uczniowie i ich osiągnięcia ( gazetka,apel dyscyplinujący),
. współpraca z pedagogiem szkolnym ( rozwiązywanie konfliktów między uczniami, pomoc w zorganizowaniu wolontariatu dla dzieci ze świetlicy środowiskowej  działającej przy TPD
w Bytomiu,
. współpraca z policją ( zorganizowanie cyklu pogadanek dla uczniów klas I - III oraz cyklu prelekcji dla uczniów klas IV - VIII,
. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu apeli dyscyplinujących,
. reprezentowanie szkoły na uroczystościach państwowych na terenie miasta,
-rozwijanie samorządności i samodzielnej działalności uczniów, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania:
.analiza przebiegu dyżurów uczniowskich,
. rozmowy i narady z wychowawcami,
. wykonanie gazetek tematycznych,
.prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego,
. cotygodniowe spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami samorządu Uczniowskiego, udział w spotkaniach Samorządów Klasowych klas I - III.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszym BLOGU kliknij tutaj

Partnerzy