Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
                


Poczet sztandarowy: 

 

 
 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

ZADANIA:
-organizacja pracy i planowanie,
-współpraca  z organizacjami działającymi na terenie szkoły:
. pomoc Szkolnego Koła TPD oraz Szkolnego Koła PCK,
.  integracja działalności samorządów klas młodszych i klas starszych podczas organizacji imprez szkolnych,
. udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach, np. " Sprzątanie Świata", " Super Szkoła", "Jarmark Przedświąteczny",
" Dzień Ziemi", " Wiosenne Szantowisko", " Dzień Samorządu",
- kształtowanie pozytywnych zachowań, postaw i wartościowych osobowości uczniów:
.eksponowanie pozytywnych wzorców osobowych- przedstawianie wyników nauczania i zachowania pod hasłem "Najlepsi uczniowie i ich osiągnięcia ( gazetka,apel dyscyplinujący),
. współpraca z pedagogiem szkolnym ( rozwiązywanie konfliktów między uczniami, pomoc w zorganizowaniu wolontariatu dla dzieci ze świetlicy środowiskowej  działającej przy TPD
w Bytomiu,
. współpraca z policją ( zorganizowanie cyklu pogadanek dla uczniów klas I - III oraz cyklu prelekcji dla uczniów klas IV - VIII,
. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu apeli dyscyplinujących,
. reprezentowanie szkoły na uroczystościach państwowych na terenie miasta,
-rozwijanie samorządności i samodzielnej działalności uczniów, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania:
.analiza przebiegu dyżurów uczniowskich,
. rozmowy i narady z wychowawcami,
. wykonanie gazetek tematycznych,
.prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego,
. cotygodniowe spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami samorządu Uczniowskiego, udział w spotkaniach Samorządów Klasowych klas I - III.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszym BLOGU kliknij tutaj

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www