Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rekrutacja

FotoJet
 
    Szanowni Państwo!

    9 marca 2020 r rozpoczyna się okres rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/ 2021.

     W celu zapisania dziecka do szkoły konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku:

- dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka  do pierwszej klasy rejonowej szkoły podstawowej;
- dla dzieci spoza obwodu szkoły  - załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej;

          W celu upewnienia się, czy dziecko zamieszkuje w rejonie szkoły załączamy
Uchwałę nr XXXVI/466/17 Rady Miejskiej, zawierającej plan sieci oraz obwodów szkół publicznych.
Zamieszczamy również Uchwałę nr LV/681/17 Rady Miejskiej w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie
przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Przedstawiamy też komunikat dotyczący terminów rekrutacji w naszym mieście.
Termin postępowania rekrutacyjnego uływa dnia  8 maja 2020r. 
Poniżej zamieszczamy KOMUNIKAT nr 1/ 2020  oraz
KOMUNIKAT nr 2/ 2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Wykaz terminów postępowania  rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów   do klas pierwszych w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021: 
 
 
lp.
 
RODZAJ CZYNOŚCI

TERMINY

postępowanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające
  1. Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły   podstawowej. od 9 marca do 8 maja 2020 r. -----------------------
        2. Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.      
od  9 marca do 8 maja 2020 r.
 
 
od 10 czerwca do 30 czerwca 2020 r.
        3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.
od 11 maja do 15 maja 2020 r. od 1 lipca do 7 lipca 2020 r.
        4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
22 maja 2020 r. 8 lipca 2020 r.
        5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 maja do 29 maja  2020 r. od 9 lipca do 15 lipca 2020 r.
        6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
1 czerwca 2020 r. 17 lipca 2020 r.
        7. Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
 

 
          
    Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.
Dzieci uczą się w kolorowych i bardzo dobrze wyposażonych klasach. Większość pomieszczeń w ostatnich latach zostało wyremontowane. Mamy nową bibliotekę, salę gimnastyczną z pełnym węzłem sanitarnym, nowe boisko wielofunkcyjne, dodatkową nową salę w świetlicy i nowe pomieszczenia do nauki. Ponadto dysponujemy ciekawą, bogatą ofertą zajeć pozalekcyjnych.
Zapewniamy fachową opiekę świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 17.00. 
Naszym dzieciom serwujemy pyszne domowe obiady, przygotowywane w naszej kuchni.
Pragniemy poznać Państwa oczekiwania, pomóc rozwiać wątpliwości oraz przedstawić atuty naszej placówki, dlatego  serdecznie zapraszamy
na Dzień Otwarty w naszej szkole
który odbędzie się 18 marca 2020r. do godz. 17.30. 

Prosimy wybrać dogodną dla siebie godzinę - w tym dniu wszyscy pracownicy szkoły będą do Państwa dyspozycji – pokażemy szkołę, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące szkoły. Będzie też możliwość podglądnięcia odbywających się zajęć pozalekcyjnych.                     
W godzinach porannych zaprosimy do nas Państwa dzieci wraz z opiekunami z przedszkola – ale oczywiście w godzinach popołudniowych tez można przyjść z dzieckiem.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na szkolnym profilu na facebooku oraz na stronie internetowej szkoły. 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 KOMUNIKAT nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT nr 2/2020
 dnia 15 stycznia 2020 r.

 
Zgłoszenie  dziecka o przyjęcie do pierwszej  klasy rejonowej szkoły podstawowej  Załącznik nr 1
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej Załącznik nr 2
W sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów
potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem
do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej  w Bytomiu

 

Partnerzy