Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekty

Loga  realizowanych projektów i programów:

logo_eTw                Owoce w szkole    logo szachy_w_szkole2logo_fundacjastrony www 

 
W dniach od  1 wrzesnia 2017r. do 31 maja 2019r. nasza szkoła realizowała  projekt Bytomska Akademia Kompetencji.
Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu spłecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W programie wzięło udział 14 szkól podstawowych.
W czasie projektu uczniowie rozwijali swje kompetencje kluczowe poprzez udział w Warsztatach Efektywnej Nauki (WEN)
oraz w  dodatkowych  Interdyscyplinarnych zajęciach  z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki (TOC) Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu w oparciu  o narzędzia TOC.
Program WEN oparty był na zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji efektywnego uczenia się oraz ćwiczeniu umiejętności pozwalających na samodzielne ich wykorzystywanie w procesie nauki – w szkole i poza nią. Uwzględniał aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwijał umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji emocjonalnej oraz krytycznego myślenia i planowania.
Fabuła warsztatów jest osadzona na motywie wędrówki i rozpoczyna się od miejsca na środku oceanu, co stanowi symbol wrzucenia na „głęboką wodę” – nie wiadomo jeszcze, co się będzie działo, jest to dla uczniów sytuacja nowa, nieznana i początkowo zagrażająca. 
W ramach programu TOC przeszkoleni nauczyciele przeprowadzali zajęcia laboratoryjne i warsztatowe z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, których osią było  wskazywanie związków przyczynowo - skutkowych oraz ich logicznych uzasadnień
Szkoła otrzymała  wartościowe wyposażenie pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. więcej....


W roku szkolnym 2018/2029 uczniowei klasy 3d r razem ze swoim wychowawcą realizowali projekt  projekt Pomysłowy rok. W czasie programu uczniowie  kształcili umiejętność  myślenia, zaspakajaliciekawość poznawczą, wszechstronnie się rozwijjali.


Praca w projekcie  Lepsza szkoła umożliwia sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski. Szkoła zamawiając testy otrzymuje gotowe materiały, a po wprowadzeniu wyników do systemu uzyskuje dostęp do szczegółowych indywidualnych raportów na temat osiągnięć każdego ucznia.
Po przeprowadzeniu testu nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów. więcej


ban_1Projekt WF z Klasą to program realizowany przez naszą szkołę w roku szkoolnym 2015/2016.  Blog szkoły w programie kliknij tutaj

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą szkoła poprzez WF, włącza społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.
Program aktywizuje uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć, otwiera szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażuje nauczycieli innych przedmiotów, włącza rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowym kształtuje charakter i poczucie własnej wartości, uczy współpracy w srodowisku lokalnym, w grupie i promuje edukację zdrowotną. Więcej... 


Celem programu Akademia Bezpiecznego Puchatka  jest przede wszystkim edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole. Na zajęciach uczniowie przyswajali sobie wiadomości w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje  na temat bezpiecznych zachowań.  
Pierwszoklasiści otrzymali książeczki edukacyjne, które pomogły utrwalić wiedzę
o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i podczas korzystania z Internetu. Dla wszystkich pierwszoklasistów Puchatek przygotował w tym roku kolejny ogólnopolski TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły rozwiązali go wspaniale, czego dowodem jest otrzymanie przez naszą szkołę certyfikatu "Klubu Bezpiecznego Puchatka".
Koordynator programu w szkole: mgr Barbara Tworeszczuk.  więcej...
 


eTwinning to program edukacyjny promujący współpracę szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, poznają swoje kraje, miasta, szkoły, obyczaje, tradycje; uczą się tolerancji; zdobywają ciekawe informacje o mieszkańcach Europy podane w atrakcyjny sposób. Program zachęca do wykorzystania technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę. Od kilku lat nasza eTwinning'owa grupa współpracuje ze szkołą z Castellar del Valles z Hiszpanii.
Doskonalimy język angielski poprzez różne ćwiczenia i zadania, w tym poprzez ulubione videokonferencje przez Skype. Aktualnie szkoła realizuje projekt "Dear... - developing writing skills". 
Poniżej link do bloga projektu "Wintertime" z roku szkolnego 2017/2018.
więcej
 


Ideą programu Szklanka mleka jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Każde dziecko objęte programem „Szklanka mleka" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.   więcej...


Celem programu Owoce i warzywa w szkole jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych, a także skuteczne przeciwdziałanie róznorakim problemom.   więcej...


Projekt Rozwijamy Skrzydła realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 42

w Bytomiu.  Zajęcia odbywają się w następujących bytomskich szkołach podstawowych:  SP 16, SP 37, SP 42, SP 46.
Podczas zajęć dodatkowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i  kompetencje matematyczno – przyrodnicze („Klub odkrywców”), naukowo – technicznych („Mogę zostać inżynierem”) językowych (Bez języka ani rusz), umiejętności sportowe i kompetencjie społeczne („Ruch rzeźbi umysł”: Moduł I –Nauka lub doskonalenie nauki pływania, Moduł II – gimnastyka korekcyjna z elementami tańca, Moduł III – Gry zespołowe) a także świadomość i ekspresję kulturalną („Ze sztuką za pan brat”: Moduł I – Fabryka dźwięków, Moduł II – Warsztaty sztuki użytkowej, Moduł III – Warsztaty ceramiczne, Moduł IV – zajęcia taneczne). więcej ...


Od września 2014 r. nasza szkoła realizowałaprogramu Insta.Ling - skuteczna nauka słówek w zakresie ortografii polskiej. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Program w  oczywisty sposób pomaga podnieść skuteczność nauczania ortografii, dostarczając efektywnego narzędzia do nauki słówek. Uczniowie, mobilizowani do systematycznej codziennej pracy na słówkach ściśle określonych przez nauczyciela, szybciej i skuteczniej opanowują zadany materiał.  więcej...


Ortograffiti to program ćwiczeń dla uczniów przejawiających trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffti  dąży do pokonania trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym. Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI? Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Dlatego warto spróbować i poćwiczyć.  więcej ...

 
                                                 Loga ,certyfikaty zealizowanych projektów i programów:
 

logo_bytomska_akademia_kompetencji      1-1-1-20160105_113434       instaling        pfgqfg        ortografittiwf_z_klasa  


                                                     

Partnerzy