Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Miejski Konkurs Fotograficzny "Śląskie w kadrze- co warto ocalić"

camera-108531_640

MIEJSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY " ŚLĄSKIE W KADRZE - CO WARTO OCALIĆ?"

 
g eralt
 

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VIII  bytomskich szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Fotograficznym " Śląskie w kadrze- co warto ocalić".

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu.
II. Temat konkursu: „Śląskie w kadrze – co warto ocalić?
III. Celem konkursu jest:
-  zachęcanie do spacerów i spędzania czasu na łonie przyrody,
-  rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
-  rozwijanie pasji fotografowania,
- prezentacja osiągnieć uczestników konkursu.

IV. Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII bytomskichszkół podstawowych.
2. Prace powinny przedstawiać krajobraz przyrodniczy Górnego Śląska.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Prace nie mogą zawierać wizerunku osób i zwierząt na pierwszym planie.
5. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęcia (kadrowanie, regulacja kontrastu obrazu).
6. Przystępując do konkursu Uczestnik:
-  akceptuje niniejszy regulamin konkursu,
-  oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszona praca została wykonana osobiście przez uczestnika, nie została zgłoszona do innych konkursów, nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby i nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.
8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac.

9. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 cm x 21 cm, naklejone na białą kartkę z bloku technicznego formatu A4.
10. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików jpeg lub pdf.

11. Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki, np. daty, przesłane w złym formacie oraz takie, które naruszają regulamin konkursu, zostaną z niego wyłączone.
12. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek Autora, klasę, nazwę i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, e-mail szkoły, imię i nazwisko Opiekuna. Imiona i nazwiska należy napisać drukowanymi literami (Załącznik).
13. Prace konkursowe można składać w sekretariacie szkoły Organizatora konkursu lub wysłać (na koszt nadawcy) na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 46,  ul. Prusa 10,41-902 Bytom z dopiskiem: Miejski konkurs fotograficzny „Śląskie w kadrze – co warto ocalić?”.
14. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku Uczestnika konkursu i jego
fotografii (Załącznik).
15. Skład jury zostanie powołany przez organizatora konkursu.
16. Wyniki konkursu nie podlegają odwołaniu.
17. Termin składania prac upływa 25.04.2019r. Jeśli praca została wysłana pocztą-decyduje data wpłynięcia pracy. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
18. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.sp46bytom.pl
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą.
20. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom konkursu.
V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem konkursu,
-  ciekawe ujęcie,
-  jakość techniczna,
- estetyka wykonania pracy.

3. Zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe (I miejsce, II miejsce, III miejsce).
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.04.2019r. na stronie internetowej Organizatora. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Wręczenie nagród i podziękowań nastąpi w dniu 7.05.2019r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom udziału, a opiekun ucznia – podziękowanie.
8. Organizator konkursu nie zwraca zgłoszonych prac.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników konkursu.


 

                                                                                                                                                  mgr Aleksandra Golus, mgr Agnieszka Piskozub

 

Reguamin konkursu i załącznik   kliknij tutaj

 

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www