Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Biblioteka

Zapraszamy do czytania informacji na naszym blogu  kliknij

Księgozbiór biblioteki
to ok. 5000 tyś. woluminów:
 Dokumenty piśmiennicze:
1.    wydawnictwa informacyjne
2.    lektury podstawowe do j pol. i innych przedmiotów
3.    podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli
4.    literatura popularnonaukowa i naukowa
5.    literatura piękna
6.    wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki, krajoznawstwa
7.    czasopisma dla dzieci, czasopisma przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
8.    podstawowe wydawnictwa z pedagogiki, psychologii, dydaktyki socjologii

 Dokumenty niepiśmiennicze:
1. filmy dydaktyczne, popularnonaukowe
2. komputerowe programy dydaktyczne.

Warsztat informacyjny biblioteki:
1.    księgozbiór podręczny
2.    katalog alfabetyczny
3.    katalog rzeczowy
4.    kartoteki tekstowe
5.    albumy tematyczne

Księgozbiór rozmieszczono w układzie alfabetyczno - działowym;
- lektury do j. polskiego
- beletrystyka dla dzieci i młodzieży
- księgozbiór podręczny zawierający wydawnictwa o charakterze informacyjnym ( układ księgozbioru podręcznego według UKD )

Działalność naszej biblioteki związana jest z udostępnianiem zbiorów zwłaszcza z pracą  czytelni – (zajęcia indywidualne i grupowe).

Nauczyciel –bibliotekarz udziela informacji: bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.
 


 

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, którego zadaniem jest:
 1.Wspomaganie zajęć edukacyjnych poprzez:
•    wykorzystanie zasobów Internetu,
•    edukacyjnych programów multimedialnych
•    prezentacji, podczas prowadzenia lekcji, zajęć z międzyprzedmiotowej ścieżki czytelniczej i medialnej a także kółek  zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2.Wykorzystanie urządzeń, oprogramowań, aplikacji, programów celem poznawaniem nowych technologii informacyjnych.
•    skanowanie materiałów przydatnych w tworzeniu prezentacji multimedialnych,
•    organizowanie zajęć związanych z poznawaniem nowych technologii informacyjnych,
•     popularyzowanie źródeł elektronicznych,
•    przygotowanie prezentacji multimedialnych.
3.Eksploracja  serwisów edukacyjnych.
•    pomoc uczniom i nauczycielom w przygotowaniu materiałów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, zajęć lekcyjnych,
•    projektów edukacyjnych,
•     przygotowania materiałów do prezentacji multimedialnych wspomagających nauczanie poszczególnych przedmiotów.
W bibliotece prowadzone są działania o charakterze wychowawczym, terapeutycznym
i profilaktycznym:
- zajęcia z kultury żywego słowa,
- zajęcia  biblioterapeutyczne,
- kółko plastyczne,
- kółko europejskie.
Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych
 

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www